SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INTRIGERA in1trige4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (föga br., Hammarsköld SvVitt. 2: 4 (1819), Östergren (1929)).
Ordformer
(-iger- 1695 osv. -igier- 1746. -iguer- (-gv-) 16801809)
Etymologi
[jfr t. intrigieren, fr. intriguer; av it. intrigare, av lat. intricare, intrassla (se INTRIKAT)]
I. tr.
1) (†) gm list skaffa sig (ngt). (Du vill ha mors silhuett) men huru man skall intriguera en skugga af söta mor, som alltid träter på sin uppnäsa; det blir ett annat spörsmål. MoB 2: 46 (1792).
2) (föga br.) bringa (ngn) att känna sig oviss om huru han skall uppfatta en sak; försätta (ngn) i undran; göra (ngn) rådvill; förvirra; förbrylla. Bremer NVerld. 3: 91 (1854). (Ångmans) punschbalkong uppe i almen hade redan från början intrigerat den akademiska världen på grund av en viss svaghet och motsägelse i dess princip. Man stiger upp, man dricker sig full — hur kommer man ner igen. Siwertz JoDr. 68 (1928). En annan av uppsatserna .. löser ett litet mysterium, som intrigerat många släktled. SvD(A) 1930, nr 329, s. 9.
II. intr.: söka främja sina syften gm intriger; smida ränker; använda ränker; spinna intriger; gå l. begagna bakvägar l. smygvägar. Brask Pufendorf Hist. 434 (1680). En intrigerande Kammar Jungfru. Hasselroth Campe 40 (1794). Rhodin sade mig, att man intrigerade besatt vid valet. HH XXV. 2: 31 (1809). Då och då avbrytes det akademiska lifvets .. stillhet av utnämningsstridernas stormar. Då springs det i de lärda husen, då intrigeras det i fakulteterna. Siwertz JoDr. 110 (1928).
Särskilda förbindelser (till II): INTRIGERA BORT1010 4. gm intriger skaffa bort l. avlägsna (ngn från ett ställe l. en befattning o. d.). Bark Bref 1: 160 (1704). År 1707 erhöll .. (Lybecker) genom att intrigera bort Maidell den tillfälliga ledningen af försvarsverket i Finland. SvH 6: 328 (1906). jfr BORTINTRIGERA.
INTRIGERA SIG IN 1010 0 4. gm intriger förskaffa sig tillträde l. anställning (ngnstädes). (Mauritz Vellingk) lärer biuda til at intriguera sig in i Cantzliet. Bark Bref 1: 12 (1702). AQuennerstedt (1903) i KKD 2: XIX.
INTRIGERA SIG TILL1010 0 4, äv. INTRIGERA TILL SIG 1010 4 0. gm intriger förskaffa sig ngt. At iag intriguerar til mig syslor. Bark Bref 2: 172 (1707). Det är alt för illa giort at intrigvera sig till vota. 2RARP 6: 22 (1731). Essén Bluff. 120 (1908).
Spoiler title
Spoiler content