SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1934  
JOURNALJÄR ʃur1naljä4r (äv. uttalat med franskt ou-ljud), äv. 4r, äv. JOURNALIÄR -iä4r l. -iæ4r, adj.; adv. (†) -T (ZTopelius).
Ordformer
(jour- 1818 osv. jur- 1815. -ier 18181878. -jär 1815 osv. Anm. Den rent fr. fem.-formen journalière förekommer hos Tersmeden Mem. 5: 179 (1781))
Etymologi
[av fr. journalier, avledn. av journal, adj., av mlat. diurnalis, daglig (se JOURNAL)]
(numera bl., ngt vard., i vissa kretsar; jfr EHellquist i FestskrSöderwall 258 (1911)) som till utseende, lynne o. d. skiftar från dag till dag; hastigt skiftande; föränderlig; ombytlig, nyckfull. Lindfors (1815). (Höijer hade) visat sig något förmycket journalier och snarsticken. Atterbom Minn. 161 (1818). Wetterbergh Ber. 28 (1854). Östergren (1929). — särsk. (†) ss. adv.: med skiftning från dag till dag, omväxlande. Zachris Topelius .. valsar si och så, journaliert bättre och sämre. ZTopelius (1838) hos Vasenius Top. 2: 165.
Spoiler title
Spoiler content