SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1934  
JUBEL, sbst.2, r. l. m.; pl. -blar.
Etymologi
[ellips av JUBEL-FEST, JUBEL-DAG o. d.]
(†) jubelfest, jubeldag. ConsEcclAboP 110 (1657). (Predikningen) är för jämmerlig vid en Jubel. OWallquist (1793) i HT 1902, s. 252. Nordforss (1805).
Spoiler title