SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KALOMEL ka4lomäl l. -lå- l. -lω-, l. -mel, stundom kal4-, l. 302, äv. kal1ome4l l. -lå- l. -lω-, l. -mäl4 (kàlåmäll Dalin), r. l. m. (VetAH osv.) l. n. (SAOL (1900; jämte r.) osv.); best. -en, äv. -n, ss. n. -et.
Ordformer
(förr vanl. skrivet cal-)
Etymologi
[jfr t. kalomel, eng. o. fr. calomel, ä. fr. calomélas; av ovisst urspr.]
1) i sht farm. urspr. på torra, numera bl. på våta vägen beredd kvicksilverklorur (merkurioklorid), utgörande ett vitt, tungt, amorft, i vatten, sprit l. eter olösligt pulver, inom läkekonsten numera användt (i pulver o. tabletter) företrädesvis ss. laxerande o. urindrivande medel, i sht förr äv. vid behandling av syfilis m. m. Laxer piller med Calomel uti. Alm- (Gbg) 1760, s. 28. VetHLäk. V. 3: 57 (1798). Calomeln utgör .. ett hufvudsakeligt botemedel (mot strypsjuka). VetAH 1814, s. 128. Santesson Läkem. 184 (1924).
2) farm. i uttr. vegetabilisk kalomel, ss. avföringsmedel (i sht i piller) användt preparat beredt av en drog som erhålles av rotstocken av den till familjen Berberidaceæ hörande, nordamerikanska örten Podophyllum peltatum Lin., podofyllin. Fries SystBot. 146 (1891). Lindgren Läkem. (1902).
Ssgr (till 1): KALOMEL-INJEKTION. (i fråga om äldre syfilisterapi) med. Smirnoff BehandlSyf. (1883; i titeln).
-KUR; pl. -er. (i sht förr) med. kur med en viss, regelbundet intagen dos av kalomel. VetAH 1768, s. 361 (i fråga om behandling av konvulsioner).
-PILL, r. l. f. (†) piller innehållande kalomel ss. väsentligt värksam beståndsdel. VetAH 1768, s. 356.
-RÖKNING. (i fråga om äldre syfilisterapi) med. rökning med kalomel i syfilissjukas rum. TLäk. 1835, s. 133.
-TABLETT. farm. tablett innehållande kalomel ss. väsentligt värksam beståndsdel; i sht i uttr. sammansatta kalomeltabletter. BenämnApoteksv. 104 (1930).
Spoiler title
Spoiler content