SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KAMBRIK kam4brik, r. l. m., äv. n. (Åkerman KemTechn. 2: 422 (1832)); best. -en, ss. n. -et.
Ordformer
(förr äv. skrivet cam-, ofta äv. -brick, -bric. camerix 1669. kamris 1915 (: kamris-skjorta)1930)
Etymologi
[liksom t. kambrik av eng. cambric, av Kamerijk, det flamländska namnet på Cambrai, stad i norra Frankrike, där ifrågavarande tygsort först skall hava tillvärkats; jfr fr. cambrai, ävensom KAMMARDUK]
fin, tvåskaftad linne- l. (i senare tid ofta) bomullsväv, batist, kammarduk. Risingh KiöpH 91 (1669). En liten nätt fruntimmershatt af hvit kambrick. Almqvist Går an 16 (1839). (De små flickorna voro) utstyrda med nystrukna bröstlappar af hvit kambrick. Topelius Vint. II. 1: 16 (1850, 1881). Shirting och kambrik användas till underkläder, den senare är finast. Selling Varuk. 56 (1921). Fatab. 1930, s. 106. Anm. I ä. tid användes äv. den franska formen cambrai (cambraj, cambray). Salander Gårdsf. 245 (1758). Åstrand 1: 130 (1855). Nisbeth 235 (1867; med hänv. till Kambrik). jfr: Cambrays Duuk (dvs. kammarduk). Lucidor (SVS) 126 (1669).
Ssgr: A: KAMBRIK-BINDA, -HALSDUK, -HATT, -SKJORTA, se B.
B: KAMBRIKS-BINDA, r. l. f. (kambrik-) FörslReglSjukvFält 1889, s. 184.
-HALSDUK. (kambrik-) En hvit kambrikhalsduk med en ros i hvardera snibben, broderad med klumpsöm. Böttiger 6: 75 (c. 1875).
-HATT. (kambrik- 1820. kambriks- 1839) fruntimmershatt av kambrik. KonstNyhMag. 3: 16 (1820). Almqvist Går an 74 (1839).
-KJOL. Randiga shirtings- eller kambriks-kjolar. NJournD 1855, s. 150.
-KLÄNNING. KonstNyhMag. 3: 4 (1820).
-KRÅKA, r. l. f. om flick- l. damhuvudbonad. Där kom en liten titt sättandes från de nittonåriga ögonen under den hvita kambrickskråkan. Lindqvist Dagsl. 2: 95 (1900).
-LAKAN. BoupptVäxjö 1872.
-LINDA, r. l. f. Vennerholm o. Svensson 476 (1892).
-NÄSDUK. Backman Dickens Pickw. 1: 17 (1871).
-SKJORTA. (cambric- 1836. kamris- 1915) LdVBl. 1836, nr 14, s. 3. Högberg Storf. 190 (1915).
Spoiler title
Spoiler content