SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1935  
KAMBROSILUR kam1brωsilɯ4r l. -o- l. -å-, r.; best. -en, äv. -n.
Etymologi
[av KAMBRIUM o. SILUR]
geol. (i Skandinavien ofta använd) sammanfattande benämning på de paleozoiska avlagringarna (kambrium o. silur sammanslagna till ett system). GeolFF 1908, s. 346. Öland och Gotland .. äro uppstickande partier av ett sammanhängande bälte kambro-silur, som sträcker sig från länderna söder om Finska viken till Sveriges fastland. HimHavJord 1: 234 (1925).
Ssg: KAMBROSILUR-LAGER, n. geol. De svenska kambro-silurlagren. Nathorst JordH 598 (1892).
Avledn.: KAMBROSILURISK, adj. geol. Kambrosiluriska systemet l. formationen. Törnqvist GeolFågels. 2 (1865). HimHavJord 1: 200 (1925).
Spoiler title
Spoiler content