SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1935  
KAMBRISK kam4brisk, adj.
Ordformer
(tidigast vanl. skrivet camb-)
Etymologi
[jfr t. kambrisch, ävensom eng. cambrian, fr. cambrien; till KAMBRER o. mlat. Cambria, sidoform till Cumbria, till kymriska cymry, walesare (jfr KYMRER), l. Cymru, Wales]
1) (†) kymrisk, walesisk. Det Vr-gamble Engliske Cambriske Språket, det nu kallas Wallisk. Stiernhielm WgL 105 (1663). Schröderheim PVetA 1792, s. 10.
2) [jfr motsv. anv. i t. o. fr.; efter eng. cambrian (system), av A. Sedgwick 1835 skapad term (Report5MeetBritAssScience Not. 60 (1836)) med anledning därav att ifrågavarande geologiska lager förekomma i rik utbildning i Wales] geol. som hänför sig till l. sammanhänger med kambrium; särsk. i uttr. (det) kambriska systemet, (den) kambriska formationen. Hammargren Jordkl. 20 (1854). Underbädden i Sedgwicks undre Cambriska system består af sandsten och skiffer. Lindström Lyell 139 (1859). Silursystemet, hvars nedersta eller äldsta aflagringar pläga kallas kambriska, takoniska, eller primordiala, visar oss de första säkra spåren af djur- och växtlif på jorden. Svenonius Stenr. 211 (1888). Hos oss bilda de kambriska och siluriska aflagringarna en fortlöpande serie. Nathorst JordH 598 (1892). GeolFF 1921, s. 669. — jfr POST-, PRE-KAMBRISK.
Ssg: KAMBRISK-SILURISK. geol. kambrosilurisk. GeolFF 1872, s. 34. Kambrisk-siluriska systemet. SvGeolU Ba 4: 12 (1884). Under de första skedena av den kambrisk-siluriska tiden. Flodström Naturförh. 70 (1918).
Spoiler title
Spoiler content