SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KARMOSIN kar1mosi4n l. -å- l. -ω-, n. (HH 1: 24 (1543) osv.), äv. r. l. m. (Nordforss (1805), Östergren (1929)); best. -et, ss. r. l. m. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =.
Ordformer
(förr äv. skrivet car-. carmarsijn 1553 (: Carmarsijns flugels kiortill). carmasie 1539 (: Carmasie Flogell). carmasij 1553 (: Carmasij bonett). karmasi(j)n(n) (car-) 1553 (: Carmasijn atlask tröija)1837. carmen(s)si(j) 1546 (: Carmensij Atlask)1578 (: Karmensij Kersij). carmensin 1695 (: Carmensins färgat). carmentzi 1575 (: Carmentzi Sammeet)1580 (: Carmentzi Cläde). carmersin 1694 (: Carmersins Råck). carm(m)esiden 1577 (: Carmeside[n] Atlask)1620 (: Carmmesiden Sölcke). carmesie (-sz-) 1534 (: Carmesie Flogell)1540 (: Carmeszie Floffweldh). karmes(s)i(j) (car-, -ii) 1543 (: Carmesii Sammettz boneth), 15611621 (: karmessij wlenskiorta). carmesijen 1560 (: Carmesijen Samett). karmes(s)i(i)n(n) (car-) 15431806, 1832 (: Karmesinfärg). carmesy 1557 (: Carmesy damask). carmesyn 1612. carmezi 1578. carmisi 1580 (: Carmisi Rött)1581 (: Carmisi R(ödt)). carmisin 1580 (: Carmisin kledhe)c. 1710. carmoisin 17401889 (: Carmoisinlack). karmosi (car-) 1797 (: Carmosi Samet)1805. carmosie 17781781. carmosijdhenn 1561. karmos(i)in (car-) 1578 (: Karmosiin baij), 1738 osv. cramoisi(e) 17561837)
Etymologi
[jfr ä. d. karmesie, karmosin, dan. o. t. karmesin, karmoisin, holl. karmozijn, karmezijn, ä. holl. äv. cramosijn, cramesijn, carmosij(e), carmesij(e), cramosij(e), cramesij, eng. crimson, fr. cramoisi, it. carmesino, chermisi(no), cremisino, mlat. carmesinus, carmosinum, cramesinus; av arab. qirmizî, skarlakansfärgad, möjl. av sanskr. kṛmigā, eg.: som alstrats av maskar. Formerna på -si(j)d(h)en(n) bero på folketymologisk anslutning till SIDEN (jfr ARMOISIN, BOMBASÄNG). — Jfr ALKERMES, KARMIN, KERMES]
1) färgämne framställt av koschenill; av detta ämne framställd djupröd färg; äv. oeg. om vissa andra röda färger; jfr KARMIN 1; förr möjl. äv. om de torkade honorna av sköldlusen Kermes vermilio Plauchon, kermeskorn. BOlavi 31 a (1578; möjl. om kermeskorn). Möller (1790). Karmosinen, slägt med den amerikanska kochenillen, hvarmed man redan på Moses' tid färgade silke och skinn rödt. UB 4: 653 (1873). BonnierKL (1925).
2) om den nyans (l. de nyanser) av den röda färgen som åstadkommes (åstadkommas) l. framkommer (framkomma) gm användande av det under 1 omnämnda färgämnet; jfr KARMIN 2. Carlberg SthmArchitCont. D 4 b (1740). PH 6: 4204 (1756). SP 1781, s. 140. Den af lifsvarm skönhet strålande qvinnan blef liksom omsvept af en sky, der vredens karmosin utgjorde hufvudfärgen. Carlén Köpm. 1: 12 (1860). (Det) sades .. om färger, som man ville närmare karaktärisera, att de stötte i karmosin, purpur .. o. s. v. Sahlin SkånFärg. 141 (1928). — särsk. (knappast br.) närmande sig l. övergående i bet. av ett oböjligt adj.: karmosinfärgad; jfr anm. till ssgr nedan. Wikforss 1: 348 (1804). jfr MÖRK-, PURPUR-KARMOSIN.
3) (†) visst slags tyg, i allm. av karmosinröd färg. Etth Örnegåttz waar aff Brunth Carmesiin. HH 1: 24 (1543). Tegel E14 322 (i handl. fr. 1561).
Ssgr (Anm. Vissa här nedan anförda ssgr, som ansluta sig till bet. 2, kunna även fattas ss. sammanställningar av ett oböjligt adj. o. ett sbst.; jfr KARMOSIN 2 slutet): A: (2) KARMOSIN-ATLAS. (karmosin- 1543 (: Carmessiin attlask Tröija), 15461582. karmosins- 1563) (†) karmosinfärgad atlas; jfr ATLAS, sbst.5 1. SjötågR 1546. TullbSthm 13/3 1582.
Ssg (†): karmosinatlas-tröja. HH 1: 21 (1543). Därs. 2: 33 (1553).
(2) -BOJ. (†) karmosinfärgad boj; jfr BOJ, sbst.2 TullbSthm 18/9 1578. Därs. 24/6 1583.
(2, 3) -BONNETT. (†) karmosinfärgad bonnett; jfr BONNETT, sbst.1 1 a. HH 2: 35 (1553).
(2) -DAMAST. (†) karmosinfärgad damast; jfr DAMAST, sbst.2 TullregSthm 1557. Palmstedt Resedagb. 93 (1779).
Ssg (†): karmosindamast-tapet. Palmstedt Resedagb. 52 (1778).
(2) -FLOGEL. (karmosin- 15341548. karmosins- 1553 (: Carmarsijns flugels kiortill)) (†) karmosinfärgad sammet. G1R 9: 76 (1534). HH 2: 23 (1548).
Ssgr (†): karmosin(s)-flogels-kjortel. HH 2: 38 (1553).
-sko, m. HH 2: 25 (1548).
-FÄRG.
1) = KARMOSIN 1. SvBrIt. 1: 11 (c. 1700).
(2) -FÄRGAD, p. adj. (karmosin- 1583 osv. karmosins- 1695) TullbSthm 24/6 1583. Hornborg Loew. 30 (1928).
(2) -KERSI. (†) visst slags karmosinfärgat ylletyg, ”kersi”. TullbSthm 14/5 1578. Därs. 24/5 1580.
(2) -KLÄDE. (†) karmosinfärgat kläde. TullbSthm 9/8 1580. Wollimhaus Ind. (1652).
(2, 3) -KÅPA. (†) karmosinfärgad kåpa. HH 1: 22 (1543).
(1, 2) -LACK. högröd lackfärg, florentinlack. Pasch ÅrsbVetA 1838, s. 68. 2NF (1910).
(1) -MASK; pl. -ar. (†) farm. om honor av sköldlusen Coccus cacti Lin., torkade o. beredda till drog. ApotT 1698, s. 14. Därs. 1739, s. 15.
(2, 3) -PÄLS. (i fråga om ä. förh.) karmosinfärgad päls. Hembygden(Hfors) 1913, s. 122 (c. 1780).
(1, 2) -RÖD. TullbSthm 31/10 1580. 2NatLiv 715 (1931).
(1, 2) -RÖDT, n. karmosinröd färg. Lindestolpe Färg. 38 (1720). Sahlin SkånFärg. 146 (1928).
(2) -SAMMET. (karmosin- 1543 (: Carmesii Sammettz boneth), 15581797. karmosins- 1563) (†) karmosinfärgad sammet. TullbSthm 14/6 1558. Fant LuxAulJoh. 3 (1797; i fråga om förh. 1563).
Ssgr (†): karmosinsammets-bonnett; jfr BONNETT, sbst.1 1 a. HH 1: 23 (1543).
-kjortel. HH 2: 32 (1553).
-kåpa. HH 1: 22 (1543).
(2) -SILKE. (†) karmosinfärgat silke. TullbSthm 18/5 1569. Utterman Ertmann C 3 a (1672).
(2, 3) -SYSKRIN. (†) syskrin beklädt med karmosinfärgat tyg? TullbSthm 14/5 1578.
(2) -TAFELVÄRK, n. (†) panel målad i karmosinfärg. Carlberg SthmArchitCont. D 4 b (1740).
(2) -TAFT. (†) karmosinfärgad taft. TullbSthm 14/6 1558. Forssell Hist. II. 1: 14 (i handl. fr. c. 1560).
(2, 3) -ULLENSKJORTA. (†) karmosinfärgad ylleskjorta. TullbSthm 12/12 1582. SkrGbgJub. 6: 586 (1621).
(2) -VIOLBRUN. (†) = -VIOLETT. TullbSthm 20/5 1584.
(2) -VIOLETT. (föga br.) violett med dragning åt karmosinrödt. OffertblFriberg 1896.
B (†): KARMOSINS-ATLAS, -FLOGEL, -FÄRGAD, se A.
(2, 3) -ROCK. karmosinfärgad rock. Dryselius Måne 494 (1694).
-SAMMET, se A.
Spoiler title
Spoiler content