SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KAROSSERI karos1eri4, n.; best. -et, äv. -t; pl. -er.
Etymologi
[liksom t. karosserie av fr. carrosserie, vagnmakares yrke l. arbete, vagnmakeri, den del av en automobil l. en järnvägsvagn vid vars tillvärkning vagnmakares arbete tages i anspråk, avledn. av fr. carrosse (se KAROSS)]
1) (i sht i fackspr.) på automobil (l. lättare motorvagn för järnvägsdrift): vagnskorg (jämte sittplatser m. m.). 2NF (1910). HufvudkatalSonesson 1920, 7: 40 (i fråga om motordressin för järnväg). Rogberg Två 202 (1929). — jfr LYX-KAROSSERI.
2) (tillf.) om vagnskorg till kaross. RedNordM 1929, s. 34.
Ssgr (till 1; i sht i fackspr.): KAROSSERI-FABRIK.
-MAKARE.
-TILLVÄRKNING~020.
Spoiler title
Spoiler content