SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KASOST ka3s~ωs2t, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[sv. dial. kasost; möjl. till sv. dial. kase, sidoform till sv. dial. käse, ostlöpe (jfr KASEIN, KES, KÄS(E), POTKES)]
(i vissa trakter, bygdemålsfärgat) i fråga om mesostberedning: skum av äggviteämnen m. m. som vid vasslans kokning uppflyter på ytan. Grotenfelt Mejerih. 221 (1881). Langlet Husm. 793 (1884; angivet ss. förekommande på vissa orter). BonnierKL 7: 1532 (1925).