SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KASKETT kaskät4, l. (numera mindre br.) KASCHETT kaʃät4 (kaschä´tt Dalin; kaʃät؛ även kaskät؛ LoW (1889); kaske´tt (l. -sj-) Östergren (1929)), r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet ca-. kaschett (ca-, -ch-, -sj-) 18101889. cachette (cajette) 17711827. kaschetten (cachetten), sg. best. 16681898. kaschiett 1743. casset 1685. cassiett 1688. casietter, pl. 1689. cassjet 1704. kasket 16951715. casketer, pl. 1671. casqueten, sg. best., casqueter, pl. 16801792. kaskett 1625 (formen osäker), 1825 osv. kasketter, pl. 1810 osv. casquett 1667. casquette (-qv-) 1669 (: Casqvette-Makare)1884. casquetten (-qv-), sg. best., casquetter (-qv-), pl. 16911933)
Etymologi
[jfr d. kasket (ä. d. cachet), t. kaskett, hjälm, mössa, eng. casquet, hjälm; av fr. casquette, hjälm, mössa med skärm, dimin. till casque (se KASK, sbst.1)]
1) hjälm; kask; mössa.
a) (i fråga om ä. förh.) hist. o. mil. om olika militära huvudbonader: hjälm, kask, mössa. HT 1922, s. 242 (1625). S:t Olofs Casquett och Sporor. Schück VittA 3: 296 (cit. fr. 1667). Dhe som äre i Löpargrafwarna, och böra stå emoot Uthfallen, bör hafwa skåttfrij Casquetter och Bröst-Stycken. Rålamb 8: 64 (1691). 1. St. Cassjet eller Ståhl Hatt. BoupptRArk. 1704. Det kommer an på erfarenheten at afgöra, om en cachette af läder, hvars skärmar kunna nedfällas, vore än tjenligare och varaktigare (för ryttaren än en hatt). KrigsmSH 1798, s. 166. En Cachett af hattfilt, med klaffar fram och bak at fälla ned. KrigVAH 1817, s. 18.
b) (i fråga om ä. förh.; jfr dock anm. nedan) om icke militär huvudbonad: mössa av läder l. tyg med (bred) skärm framtill (stundom äv. baktill). 1/2 al. Swart Grapon till att öfwerdraga 1 Cassiett åth den minsta gossen. BoupptSthm 1687, s. 1095 a, Bil. (1688). 1. st: Kaschiett af rödt Kläde med svart Sammets Bräm, Guldgalon och Trändsar. ÅgerupArk. Bouppt. 1743. (Ynglingen bar) på hufvudet en svartgrön kaschett, som .. hade skapnad af barett. Almqvist Ekols. 1: 344 (1847). Apostlarna och profeterna / med vadmalsrock och kaskett / spatsera ännu på tapeterna / kring sjön Genesaret. Karlfeldt FlPom. 85 (1906). Förutom .. hatt ha även använts röda filtmössor samt gröna s. k. kasketter under sommaren. Nordström Luleåkult. 89 (1925). — jfr GOSSE-, LÄDER-, RÄVSKINNS-, SAFFIANS-KASKETT m. fl. — särsk. [jfr d. gal i kasketen] (numera knappast br.) bildl., i uttr. (bli) yr i kasketten, ”(bli) yr i mössan”. Hedenstierna Vett 138 (1887). Anm. till b. Ordet har på senaste tid återupptagits ss. benämning på ett slags sportmössa med bred skärm framtill.
2) [jfr d. kasket, skärm (på maskiner o. d.)] (mindre br.) fotogr. å kassett: skjutlucka. Edgren Montez. 83 (1898).
Ssg: KASKETT-MAKARE. särsk. (förr) till 1 a. Risingh KiöpH 95 (1669).