SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KLIMATO- klim1ato- l. kli1-, l. -tå- l. -tω-, l. (framför obetonad stavelse) 101—.
Ordformer
(förr äv. skrivet cli-)
Etymologi
[jfr t. klimato-, eng. o. fr. climato-; modern ssgsform till KLIMAT, bildad efter mönster av sådana ssgsformer som DERMATO-, GYNEKO-]
(i fackspr.) ss. förled i ssgr: som har avs. på l. sammanhänger med klimatet (se d. o. 4).
Ssgr (i fackspr.): KLIMATO-GENETISK101040. som har avs. på klimatets uppkomst o. utveckling. Fennia XV. 1: 71 (1899).
-GRAFI10104. (beskrivning av) klimatiska förhållanden. Hult AllmGeogr. 58 (1894). SydsvGeogrSÅb. 1926, s. 95.
-LOG1004. [jfr t. klimatolog(e), ävensom eng. climatologist; till KLIMATOLOGI] person som sysslar med l. är hemmastadd (fackman) i klimatologi. ASScF 3: Minnestal 1: 19 (1848, 1852).
-LOGI10104, r. [jfr t. klimatologie, eng. climatology, fr. climatologie]
1) vetenskapen om klimaten. Andersson (1857). Kjellén SvGeogr. 11 (1900).
2) klimatiska förhållanden. Studiet af .. (Finlands) klimatologi. AtlFinl. 5—7: 2 (1899). SvBotT 1920, s. 43.
-LOGISK10040. [jfr t. klimatologisch] adj. till KLIMATOLOGI.
1) till KLIMATOLOGI 1. Nyare klimatologisk literatur. Hygiea 1875, s. 444 (rubrik). 2NF 18: 267 (1912).
2) till KLIMATOLOGI 2. Climatologiska underrättelser om Jakuzk. Wikström ÅrsbVetA 1838, s. 391. SvD(A) 1933, nr 88, s. 7.
-TERAPI100104. med. (läran om) metodisk behandling av sjukdomstillstånd medelst vistande i lämpligt klimat. Ekbohrn (1904). 3NF 8: 73 (1927).
Spoiler title
Spoiler content