SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KOKOS 4kos, äv. kωk4-, äv. -ωs, stundom KOKUS -us, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(kokos (cocos) 1675 (: Cocos-blad) osv. kokus (cocus) 1890 (: Kokusträ)1931. Se vidare KOKOSNÖT)
Etymologi
[liksom t. kokos, eng. coco(a), fr. coco, nylat. cocus, cocos, av span. l. port. coco, kokosnöt, möjl. ytterst av lat. coccum, kärna av trädfrukt]
1) kokosnöt (se d. o. 1); utom ss. första ssgsled numera bl. tillf. Spegel GW 124 (1685). Linderholm 1: 378 (1802). Östergren (1930).
2) kokospalm; utom ss. första ssgsled numera bl. tillf. Spegel GW 124 (1685). Oldendorp 1: 160 (1786). Fries 2Linné 1: 218 (1903).
3) ss. ämnesnamn betecknande vissa av kokospalmen erhållna produkter l. därav framställda ämnen; vanl. ss. första led i ssg l. elliptiskt för dylik. Palmblad LbGeogr. 227 (1840). — särsk.
a) om (ämne framställt av) kokosnötens kärna, kopra; kokosflingor. CVAStrandberg 3: 457 (1856). Wirgin FinBakv. 73 (1922).
b) om (ämne framställt av) den fibrösa vävnad som omgiver den mogna kokosnöten; kokosfiber. SD(L) 1896, nr 193, s. 8. Gångmattor av .. Kokos. KatalNK 1917—18, s. 36.
c) om kokosnötens hårda skal l. ved från de yttre, hårda delarna av kokospalmens stam; kokosnötskal; kokosträ. 2 punsche slefvar af Cocos. BoupptVäxjö 1847. Heidenstam Tank. 191 (1899).
Ssgr: (3 c) KOKOS-ASK. (tillf.) ask tillvärkad av kokosträ. BoupptVäxjö 1784.
(3 b) -BAST. GT 1788, nr 41, s. 3. UB 6: 455 (1875).
(3 a) -BISKVI, äv. BISKUI. kok. jfr -BRÖD. Högstedt KokB 562 (1920).
(2) -BLAD. Schouten Siam 41 (1675). Landell Bligh 127 (1795).
(3 a) -BRÖD. kok. småbröd vari kokosflingor ingå ss. väsentlig beståndsdel. HemKokb. 319 (1903).
(3 a) -FETT. [jfr t. kokosfett] (i sht i fackspr.) fast, vitt fettämne framställt (gm kokning l. pressning) av kokosnötens färska kärna l. av dess torkade frövita (kopra) o. i sht användt till framställning av kokossmör, margarin, tvål, ljus o. d.; jfr -OLJA. Berlin Farm. 1: 448 (1849).
(3 b) -FIBER. Cook 3Resa 482 (1787). Dörrmatta .. av cocosfiber. KatalÅhlénHolm 37: 118 (1916).
(3 a) -FLINGA, r. l. f. SvD(A) 1917, nr 18 B, s. 4.
(3 b) -GARN. (i fackspr.) Wikström ÅrsbVetA 1852, s. 169.
(3 a) -KAKA, r. l. f.
1) (i sht i fackspr.) foderkaka framställd av de vid pressning av kokosfett o. d. ur kopra erhållna fasta, proteinhaltiga resterna; vanl. i pl. ss. ämnesnamn; jfr -MJÖL. LAHT 1884, s. 212. LmUppslB 869 (1923).
2) kok. jfr -BRÖD. Simmons Jönsson 118 (1935).
(1) -KÄRNA, r. l. f. äv. ss. ämnesnamn. Raspad kokoskärna. JournLTh. 1809, nr 40, s. 2.
(3 b) -MATTA, r. l. f. [jfr t. kokosmatte] matta tillvärkad av kokosfiber. Strindberg RödaR 240 (1879).
(3 a) -MJÖL. (i fackspr.) mjöl beredt av de vid pressning av kokosfett l. kokosolja ur kopra erhållna fasta, proteinhaltiga resterna; jfr -KAKA 1. Juhlin-Dannfelt 211 (1886).
(1) -MJÖLK. [jfr t. kokosmilch] (ss. dryck använd) flytande frövita av (ännu omogen) kokosnöt. Fréville Söderh. 1: 243 (1776). Walin Födoämn. 154 (1906).
-NÖT, se d. o. —
(3 a) -OLJA, r. l. f. [jfr t. kokosöl] (i sht i fackspr.) = -FETT. Fréville Söderh. 1: 229 (1776). Jönsson Gagnv. 24 (1910).
(jfr 2) -PALM. [jfr t. kokospalme] palmträd av släktet Cocos Lin.; i sht om arten Cocos nucifera Lin. Cook 3Resa 241 (1787). NoK 73: 60 (1927).
(3 b) -REP. (i fackspr.) KatalFiskrDelsbo 1928, s. 14.
(1) -SKAL. (mindre br.) äv. ss. ämnesnamn. Wrangel TessPal. 35 (i handl. fr. 1735). Hagdahl Fråga 277 (1883).
(3 a) -SMÖR. [jfr t. kokosbutter] kokosfett; särsk.: renat, för användning vid matlagning o. d. avsett kokosfett med smörkonsistens; äv. om margarin i vilket kokosfett ingår. Ekenberg (o. Landin) 206 (1889). Simmons Jönsson 370 (1935).
(3 a) -TALG. (†) kokosfett. Berzelius ÅrsbVetA 1841, s. 246. Därs. 1846, s. 458.
(3 b) -TRÅD. (numera bl. tillf.) = -FIBER. Cook 2Resa 293 (1783). Sundevall ÅrsbVetA 1845—50, s. 16.
-TRÄ.
1) (†) kokospalm; jfr KOKOS 2. Browallius Holbg 20 (1744). Landell Bligh 83 (1795).
2) [jfr t. kokosholz] till 2: trä av kokospalm; äv. oeg., om liknande trä av andra trädslag. Ekenberg (o. Landin) 364 (1890; om trä av det västindiska trädet Inga Vera Willd.). Jönsson Gagnv. 462 (1910).
-TRÄD.
1) [jfr t. kokosbaum] kokospalm; jfr KOKOS 2. Wallenberg (SVS) 1: 323 (1771).
2) (†) till 2: kokosträ. Rinman JärnH 989 (1782).
(3 a) -TVÅL. [jfr t. kokosseife] (i fackspr.) i sht inom textilindustrien använd, av kokosfett m. m. framställd tvål. ExposSlöjdprodSthm 1847, s. 27.
(3 b) -TÅGA, r. l. f. (i fackspr.) kokosfiber; i pl. äv. (o. vanl.) ss. ämnesnamn. NF 2: 151 (1876). VaruhbTulltaxa 1: 281 (1931).
(1) -VATTEN. (†) = -MJÖLK. Oldendorp 1: 169 (1786).
Spoiler title
Spoiler content