SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KOLB, sbst.1
Etymologi
[trol. efter ett t. kolbe i samma bet. o. samma ord som KOLB, sbst.2]
(†) benämning på venerisk, av böld(er) l. svullnad kännetecknad sjukdom; jfr KLAPPHOLT, sbst.2 Bölder widh hemmeltinget, såsom äre kolb, slijer, klapholt. BOlavi 133 a (1578).