SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KOLLENKYM kol1äŋky4m l. -än-, l. -eŋ- l. -en-, n.; best. -et.
Ordformer
(collenchym 1878. kollenkym 1874 osv.)
Etymologi
[jfr t. kollenchym, eng. collenchyma; bildat av gr. κόλλα, lim, o. ἒγχυμα, infusion, pågjuten vätska]
bot. i stammar o. bladskaft hos högre växter förekommande, omedelbart under överhuden belägen stödjevävnad. BotN 1874, s. 7. Lundström Warming 47 (1882). BotN 1912, s. 78.
Ssgr (bot.): KOLLENKYM-CELL.
-VÄVNAD.
Spoiler title
Spoiler content