SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1937  
KOMPLEMENT kom1plemän4t, sbst.1, n.; best. -et; pl. = l. -er. Anm. Förr användes äv. lat. pl. -a. Rålamb 1: 4 (1690).
Ordformer
(förr äv. skrivet com-)
Etymologi
[jfr t. komplement, eng. complement, fr. complément; ytterst av lat. complementum, till complere (se KOMPLERA). — Jfr KOMPLIMANG]
1) ngt som kompletterar ngt, (ut)fyllnad, (kompletterande) tillägg. Moberg Gr. 36 (1815). Föreliggande kapitel .. kan anses som ett komplement .. till nyss nämnde uppsats. Ödman VårD 1: 3 (1887). Siwertz JoDr. 104 (1928). SvUppslB 15: 349 (1933; om tecken i kilskrift).
2) (numera föga br.) mat. båge som utfyller en given båge till 90°; i sht förr äv. om motsvarande vinkel, komplementvinkel. Luth Astr. 69 (1584). Strömer Trigon. 7 (1749). 2NF (1910).
Ssgr (till 1): A: KOMPLEMENT-FÄRG. (komplement- 1837 osv. komplements- 18541902) fys. färg som gm blandning (i tillräcklig mängd) med viss annan färg ger vitt, komplementärfärg; jfr FYLLNADS-FÄRG. Berzelius ÅrsbVetA 1837, s. 179. Kroon Reprodukt. 42 (1935).
(jfr 2) -VINKEL. (komplement- 1876 osv. komplements- 1690) mat. vinkel som utfyller en given vinkel till 90°. Rålamb 1: 95 (1690). EldhandvSkjutsk. 1: 5 (1886).
B (mindre br.): KOMPLEMENTS-FÄRG, -VINKEL, se A.
Avledn. (till 1): KOMPLEMENTAR-. komplement-; i ssgr.
Ssgr: komplementar-färg. (mindre br.) fys. komplementfärg, komplementärfärg. Berzelius ÅrsbVetA 1839, s. 37. WoJ (1891).
-färgad, p. adj. (mindre br.) fys. Frey 1841, s. 291.
KOMPLEMENTÄR, adj. [jfr t. komplementär, eng. complementary, fr. complémentaire] (i fackspr.) kompletterande, utfyllande, komplement-. Dalin (1871). Rydberg Varia 58 (1890, 1894). särsk. fys. om färg: som är komplementfärg (till en annan). Pasch ÅrsbVetA 1840, s. 72. Två till hvarandra komplementära färger. 2NF 36: 1023 (1924).
Ssgr: komplementär-färg. fys. komplementfärg; jfr KOMPLEMENTÄR slutet. Lovén Huxley 218 (1871). Thunberg KroppByggn. 104 (1907).
-luft. fysiol. luft- (mängd) som kan intagas gm djupandning utöver den luftmängd som intages gm normal inandning. Lovén Huxley 83 (1871). NoK 114: 55 (1932).
Spoiler title
Spoiler content