SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1937  
KONFEDERERAD kon1federe4rad l. 01—, i Sveal. äv. -e3rad2, p. adj.; n. -at.
Ordformer
(förr äv. skrivet con-. -fed- 1644 osv. -foed- 16331844)
Etymologi
[eg. p. pf. till KONFEDERERA]
i fråga om förbindelse mellan folk l. stater o. d.: förbunden, allierad; äv. i substantivisk anv. RP 3: 120 (1633). Konungen .. såg .. huru angeläget det var at understödja de Confoedererade. Loenbom Stenbock 1: 95 (1757). Confoedererade städer, som bildade .. en sluten politisk kropp. Palmblad Fornk. 2: 13 (1844). Amerikas konfedererade stater. SvUppslB 1: 879 (1929).
Spoiler title
Spoiler content