SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1937  
KONGRESS koŋgräs4, äv. kon- (kånngrä´ss Dalin), r. l. m. (RP 10: 569 (1644) osv.) ((†) n. Cavallin Herdam. 3: 277 (cit. fr. 1715)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet con-)
Etymologi
[jfr t. kongress, eng. congress, fr. congrès; av lat. congressus, sammanträde, parning, vbalsbst. till congredi, komma tillsammans, av com (se KON-) o. gradi, gå, besläktat med gradus, steg (se GRAD, sbst.1; jfr INGREDIERA, INGRESS m. fl.)]
I. sammankomst, möte o. i anv. som utvecklat sig ur denna bet.
1) (†) sammankomst, sammanträde, möte. Efter all oro bland studenterna mest härflöte af ”deras förborgade kongresser”. Annerstedt UUH II. 1: 5 (cit. fr. 1655). (Rådstugurättens) senaste Congress. VRP 30/5 1739. Livijn 1: 186 (1817).
2) (under högtidligare former hållet) större o. mera långvarigt (ofta internationellt) möte för behandling av politiska, vetenskapliga, tekniska, sociala frågor o. d.; urspr. enbart (o. fortfarande ofta) om sammankomst mellan ombud för skilda stater för åvägabringande av fredsslut l. annan internationell överenskommelse; äv.: sammanfattning(en) av deltagarna i en kongress (i här angivna bem.); jfr KONFERENS. Så skulle sedan våre Commissarier vara tillreds att komma därhän, där congressen blefve. RP 10: 569 (1644). Internationella kongressen för skolhygien i Nürnberg. SFS 1905, Bih. nr 2, s. 3. SvDÅb. 1935, s. 276. — jfr ARBETAR(E)-, ARKEOLOG-, FREDS-, HISTORIKER-, PARTI-KONGRESS m. fl.
3) den unionella folkrepresentationen i Amerikas förenta stater; äv. enbart om den ena av denna folkrepresentations båda kammare: representanternas hus; äv. om folkrepresentationen i vissa syd- o. mellanamerikanska stater. Dessa (förenade) staters Congress har .. utnämnt ett Stats-Committé. Hermelin BerNAmer. 40 (1784). SvDÅb. 1935, s. 294.
II. (†) samlag, parning. BtÅboH I. 13: 132 (1638). Men tycker wara Olykt och Emot all Natur att hon allenast effter een Congress och sammangång skulle blifwit hafwande. VRP 1691, s. 578.
III. kok. elliptiskt för: kongresskaka. HemKokb. 306 (1903). Wirgin FinBakv. 84 (1922).
Ssgr (i allm. till I 2): (I 2, 3) KONGRESS-BESLUT.
-DELTAGARE~0200. LAHT 1900, s. 99.
-FÖRHANDLING. särsk. till I 2; i sht i pl. NDA 1863, nr 268, s. 2. SvD(A) 1934, nr 195, s. 14.
-GARDIN. (i fackspr.) gardin av kongressväv. DN(A) 1927, nr 295, s. 7.
(jfr III) -KAKA. kok. ett slags bakvärk av smördeg med mandelfyllning. AHB 92: 81 (1876).
(I 3) -MAN, m. [efter amerik.-eng. congressman] medlem av folkrepresentationen i Amerikas förenta stater. JernkA 1895, s. 370.
-VÄV. [jfr t. kongress-stoff] vävn. ett slags gles, enfärgad, tuskaftad, mjuk vävnad (som huvudsakligen användes till gardiner). KultHFKonstslöjdutst. 1897, s. 19. DN(A) 1927, nr 295, s. 7.
Avledn. (till I 2): KONGRESSA, v. -ade. [jfr d. kongresse, eng. congress, v.] (nytt ord, ngt vard.) hava l. hålla kongress. Upsala(A) 1923, nr 286, s. 5. Lokförarna kongressa i Stockholm. GHT 1934, nr 140, s. 7 (rubrik).
Spoiler title
Spoiler content