SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1937  
KONVOJ konvoj4, förr äv. KONFOJ (Anm. Enligt Moberg Hjelpr. 65 (1796) har v i konvoj förr stundom uppfattats ss. ett tyskt v o. uttalats ss. f), r. l. m. l. f. (SvTr. V. 1: 262 (1617) osv.) ((†) n. OxBr. 3: 476 (1634), Lind (1749; jämte m.)); best. -en (ss. n. -et); pl. -er.
Ordformer
(can- 1730. kom- 1582 (: komfoigelt)c. 1657. kon- (con-) 1625 osv. -foj (-foij) 16251799. -foy (-foi) 16441755. -voj (-voij) 1659 osv. -vojg 1730. -voug c. 1710. -voy (-voi, -voye) 16171903)
Etymologi
[jfr t. konvoi, holl. konvooi, eng. convoy; ytterst av fr. convoi, till convoyer (se KONVOJERA)]
1) (numera mindre br.) mil. truppstyrka (l. soldat) som till skydd l. bevakning åtföljer enskild(a) person(er) vid förflyttning från en ort till en annan l. truppavdelning o. d. som utför varutransport, eskort; äv. med inbegrepp av de(n) eskorterade; äv. abstr.: skydd l. bevakning som lämnas av dylik eskort. Gustaf II Adolf 501 (1625). Under convoy aff 50 beredne footknechtar. KKD 9: 114 (1704). En Rysk Lieutenant, som hvar Commenderad till Canvojg åth en fältskiär. HFinlÖ 1: 406 (1730). SvUppslB (1933; angivet ss. mindre br.). — jfr RYTTAR(E)-, TRANSPORT-KONVOJ. — särsk. (†): ss. hedersbevisning avsedd eskort. SvTr. V. 1: 262 (1617). (En del av domkapitlet) höll sit intåg (i Liège) .. under .. convoy af hedersvakter. PT 1791, nr 15, s. 2.
2) sjömil. o. sjöt. avdelning av örlogsskepp som under vissa förhållanden till skydd l. betäckning åtföljer handelsfartyg, eskort; äv. med inbegrepp av de(t) handelsfartyg som eskorteras; äv. abstr.: skydd l. betäckning som lämnas av dylik eskort. Segla, gå under konvoj. BtÅboH I. 7: 48 (1635). Hollenderne skicka ett starckt confoy i Sundet. RP 10: 515 (1644). En kofferdiflotta, som under engelsk konvoj skulle afgå från Malmö till Östersjön. Trolle-Wachtmeister Ant. 1: 107 (1808). Stenbocks .. begäran att få några örlogsskepp till konvoj åt transporten. Oscar II V. 2: 104 (1861, 1892). Handelsfartyg, som för krigskontraband .., må icke i något fall upptagas i konvoj. SFS 1915, s. 1011. — jfr FARTYGS-, ÖRLOGS-KONVOJ.
3) (numera bl. tillf., skämts.) motsv. KONVOJERA 2: skydd; skyddsvakt; eskort; följe. Til Confoy tin' Englar blijda, / Sändt, at hålla om migh wacht. Renner Siökort 16 (c. 1690). SWennerberg (1846) hos Wennerberg Bref 1: 142.
Ssgr (i allm. till 2): KONVOJ-AVGIFT~02 l. ~20. (förr) avgift som uttogs för inkommande o. utgående varor o. som användes till att bekosta åtgärder för att skydda de svenska handelsförbindelserna med medelhavsländerna mot sjöröveri. Kungör. 12/3 1799, s. 3. SvRiksd. II. 12: 33 (1934).
-FARTYG~02 l. ~20. sjömil. konvojerande örlogsskepp. PH 7: 4894 (1759).
-GELT. [jfr mnl. convoyeergelt, ä. holl. convooigeld] (†) avgift för konvojering. VinkällRSthm 1582.
-KASSA. (förr) kassa bildad av de medel som inflöto gm konvojavgiften (efter 1835 officiellt benämnd handels- o. sjöfartsfonden); äv. om den institution som förvaltade ifrågavarande kassa. 2RA 2: 316 (1727). SvRiksd. I. 6: 296 (1934).
-KOMMISSARIAT(ET). (förr) det 17241867 existerande ämbetsvärk som förvaltade konvojkassan. 2RA 2: 316 (1727). Kongl. ConvoyCommissariatet i Giötheborg. Henel 1735 258 (1736). SvH IX. 1: 289 (1910).
-MEDEL, pl. (förr) pänningmedel som inflöto gm konvojavgiften. 2RA 2: 318 (1727). (Agardh o.) Ljungberg 4: 331 (1863).
-PÄNNINGAR, pl. (†)
1) avgift för konvojering. RP 11: 276 (1646). Hallenberg Hist. 5: 13 (1796).
2) = -AVGIFT. 2RA 1: 341 (1723). Därs. 3: 1207 (1734).
(3) -SEDEL. [jfr holl. konvooibiljet] (†) följesedel. Stiernman Com. 2: 518 (1648). ASScF 18: 416 (1891; efter handl. fr. c. 1645).
-SKEPP. (föga br.) sjömil. konvojfartyg. RP 10: 515 (1644). VFl. 1923, s. 127 (1693). Därs. 1915, s. 112 (i fråga om förh. 1704).
Spoiler title
Spoiler content