SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KRISTNING kris3tniŋ2, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr d. kristning]
vbalsbst. till KRISTNA.
1) till KRISTNA 1 a. Messenius Christm. 214 (c. 1616). Både geografiskt och etnografiskt måste kristningen gå steg för steg, från land till land och från folk till folk. OoB 1930, s. 275.
2) (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) till KRISTNA 1 b: dop (se DOP, sbst.1 1). SynodA 1: 115 (1662). Barn får ej före Christningen flyttas ur ett rum i ett annat, så vida ej stål lägges bredevid detsamma. Rääf Ydre 1: 119 (1856). Lönnberg Syrend. 232 (1888). Östergren (1930). — jfr BARN-KRISTNING.
Ssgr (till 2): A (†): KRISTNING-BARN, se D.
B (numera bl. ngn gg bygdemålsfärgat l. arkaiserande l. i kulturhistorisk skildring): KRISTNINGA-BARN, -KLÄDE, -KLÄNNING, se D.
-LJUS, n. om ljus som användes vid dop (under den katolska tiden i Sv.). LPetri Kyrkiost. 34 b (1566). Ljus brunno (under medeltiden vid dopakten) vid funten, de s. k. funt- eller kristningaljusen. Hildebrand Medelt. 3: 818 (1903).
-MÖSSA, se D.
C (†): KRISTNINGE-BARN, -KLÄDE, -KLÄDER, -NAMN, se D.
D (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat): KRISTNINGS-AKT. (†) dopakt. OSPT 1686, nr 51, s. 8. Därs. 1687, nr 8, s. 8.
-BARN. (kristning- 17731788. kristninga- 1718. kristninge- 1856. kristnings- 1666 osv.) dopbarn (se DOP-BARN 2). Wallquist EcclSaml. 5—8: 295 (1666). Læstadius 1Journ. 171 (1831). Cannelin (1921).
-DAG. dag för ngns dop, dopdag. MCramær (1845) hos Schöldström Skämt. 74. Wahlenberg Ruck OffFästm. 345 (1916).
-KLÄDE. (kristninga- 15661665. kristninge- 1593c. 1707. kristnings- 16401671) (†) dopkläde. LPetri Kyrkiost. 84 a (1566). Han haar sedt sitt Christningekläde, men intet sitt swepelaakan. Grubb 297 (1665). Runius (SVS) 3: 3 (c. 1707).
-KLÄDER, pl. (kristninge- 16641856. kristnings- 1638 osv.) dopdräkt, dopkläder. Raimundius HistLiturg. 117 (1638). Om barnet får sofva i Christnings-kläderna, skal det ej bli okynnigt utan godt. Hülphers Norrl. 4: 311 (1779). Cannelin (1921).
-KLÄNNING. (kristninga- 1847. kristnings- 1679 osv.) dopklänning. BoupptSthm 1679, s. 336 a. Lovén Folkl. 178 (1847).
-MÖSSA. (kristninga- 1881. kristnings- 1734 osv.) dopmössa. Serenius (1734; under chrisom). Levertin Linné 3 (1906).
-NAMN. (kristninge- c. 17501764. kristnings- 1851 osv.) dopnamn. SvForns. 1: 185. Murbeck CatArb. 2: 111 (c. 1750). Björkman (1889; med hänv. till dopnamn).
-PÄNNINGAR, pl. (†) ersättning som utgick till prästen för förrättat dop. Teitt Klag. 314 (1556). LMil. 3: 504 (1694).
-TYG. (†) dopdräkt. ÅgerupArk. 1747, Bouppt. Weste FörslSAOB (1823).
Spoiler title
Spoiler content