SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KROMO- krom1o- l. krå1mo-, l. -mω- l. -må-, ngn gg 30~ (se KROMO-PAPPER).
Ordformer
(förr äv. skrivet chromo-)
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. chromo-; ssgsform av gr. χρῶμα, färg (jfr KROM, sbst.1)]
i ssgr: som avser l. gäller färg, som utmärker sig gm färg, färg-.
Ssgr: KROMO-FOR -få4r, r. [jfr KROMATOFOR] kem. färgande atom. HantvB I. 1: 27 (1934).
-FOR -få4r, adj. [jfr KROMATOFOR] kem. färgbetingande, färgbärande. Kromofora grupper (av atomer i färgämnena). 2NF 25: 374 (1916).
-GEN -je4n, n. [av -GEN, adj.] kem. molekyl som innehåller kromofora grupper. NF 5: 617 (1882). 2NF (1911).
-GEN -je4n, adj. [till gr. -γενής, alstrande (se FOTOGEN)] kem. färgalstrande. Hygiea 1870, s. 424. Kromogena bakterier .. utmärka sig ofta genom de starkt mättade färger, som de producera. Sundberg Mikroorg. 74 (1895).
-LITOGRAFI101004. tekn. färglitografi, litografiskt färgtryck; abstr. o. konkret. Ekbohrn (1868). Kroon Reprodukt. 101 (1935).
Avledn.: kromolitografisk, adj. Levertin 23: 182 (1904).
-PAPPER30~20. tekn. kulört papper; i sht om sådant som är färgat i själva massan. TT 1902, M. s. 43. Kjellin (1927).
-SFÄR104. astr. (spektroskopiskt påvisbart) atmosfäriskt hölje som omsluter solens fotosfär o. som vid total solförmörkelse visar sig som en i rödt lysande ring. Björling Sol. 107 (1870). Bergstrand Astr. 358 (1925).
-SOM -så4m, r. [av t. chromosom, bildat 1888 av H. W. G. Waldeyer till gr. σῶμα, kropp] biol. var särskild av de (starkt färgbara) vanl. trådformiga bildningar vari cellkärnans kromatin samlar sig före celldelningen, kärntråd. Wirén ZoolGr. 1: 27 (1896). Dessa trådstycken, som kallas kromosomer, äro .. bärarna av arvsanlagen. Jundell Barn. 1: 13 (1927).
Ssgr (biol.): kromosom-par. Människans celler ha .. 24 kromosompar. Jundell Barn. 1: 28 (1927).
-uppsättning. SvD(A) 1925, nr 322, s. 9. En organism har .. i regel samma kromosomuppsättning i alla sina cellkärnor. NoK 113: 35 (1932).
-TYPI1004. tekn. färgtryck; abstr. o. konkret. Nordin Boktr. 373 (1881).
Spoiler title
Spoiler content