SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KULLA kul3a2, sbst.5, f. l. r.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[elliptiskt för MORKULLA]
i sht jäg. morkulla. Nilsson Fauna II. 2. 2: 145 (1834). Kullornas ljudeliga och flitiga knort och knisp. Knöppel Vildm. 63 (1915).
Spoiler title
Spoiler content