SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KULSEGEL, n.
Etymologi
[av t. kühlsegel]
(†) sjöt. anordning varigm frisk luft införes i ett fartygs inre. Röding SD 52 (1798). Dalin (1852).
Spoiler title
Spoiler content