SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KUPRO- 3prω~ l. -o~ l. -å~, l. 40~.
Etymologi
[ssgsform till lat. cuprum, koppar (se KOPPAR)]
kem. i ssgr betecknande kemisk förening vari koppar uppträder envärd.
Ssgr (kem.): KUPRO-FÖRENING. Rosenberg OorgKemi 470 (1888).
-HYDROXID.
-JON. Starck Kemi 129 (1931).
-KLORID. kopparklorur. 2NF 14: 973 (1910).
-OXID. kopparoxidul. Starck Kemi 131 (1931).
-SALT, n. 2NF 14: 973 (1910).
Spoiler title
Spoiler content