SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KVARD kva4rd, r. l. m.; best. -en; pl. -ar; l. KVAL kva4l, sbst.2, r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. -ar; förr äv. KVARDE, m.?; pl. -ar; förr äv. KORDE, m.?; förr äv. KÅRA, r. l. f.; pl. -or; förr äv. KÅRE, r. l. m.?; pl. -ar; förr äv. KVARDEL, m. l. f.; pl. -dler; förr äv. KVARDER, m. l. f. l. n. (möjl. att uppfatta ss. pl. obest. till sg. kvard).
Ordformer
(förr äv. q-. corde 1561. kore 1768. kval 1639 (: Qwalar)1926. kvard 1673 (: gull litzqward) 1847. kuarde 1561. qwardar, pl. 1681. kvardel 1560 (: quardlernne, pl. best.). quarder 1565. kårar, pl. 1775. kå(h)ror, pl. 18221824)
Etymologi
[liksom sv. dial. kvard, kval, kvale, kåhle (Hof DialVg. 187 (1772)), d. dial. korde, kore, nor. dial. kvarde, färömål kvarði, av mnt. querder, querdel, quarder, korder; möjl. urspr. med bet.: halslinning, av ett germ. kwerþra-, hals, svalg]
(numera bl. i folkligt spr. i vissa trakter) linning, bräm, garnering. KlädkamRSthm 1560 G, s. 16 a. Schroderus Comenius 518 (1639). Budk(Brage) 1926, s. 61. — jfr AXEL-, GULDLITS-, HALS-, HAND-, SKJORT-KVARD m. fl.
Avledn.: KVADLA, v. (†) = KVARDERA. KlädkamRSthm 1560 G, s. 27 a.
KVARDERA, v. [jfr nor. dial. kvarda, färömål kvarða] (†) förse med linning, garnera, kanta. HH 2: 35 (1553).
Spoiler title
Spoiler content