SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KVÄL, sbst.
Etymologi
[av t. quehle, sidoform till t. kehle, eg.: strupe (se KÄL)]
(†) bärgv. i bärg uthuggen mindre ränna för avledande av vatten. Rinman 2: 392 (1789).
Spoiler title
Spoiler content