SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1939  
LACK, sbst.5, oböjl.
Etymologi
(†) förhållandet att ett fartyg o. d. är läck; läck, läcka; särsk. i uttr. l. taga lack, bliva läck. SthmTb. 15/11 1587. (Skeppet) hafwer af uthstånden Storm fått lack. HSH 30: 228 (1658). Fartyget tog lack. Faggot ÅmVetA 1744, s. 16.
Spoiler title
Spoiler content