SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1939  
LANDTULL lan3d~tul2, vard. äv. lan3~, stundom LANDTTULL lan3t~, förr äv. LANDSTULL, r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. -ar ((†) -er CivInstr. 68 (1655), Schmedeman Just. 631 (1672)).
Ordformer
(land- 1642 osv. lands- (-dz-) 16551799. landt- 17231936)
Etymologi
[jfr d. landtold, t. landzoll; av LAND (i bet. 6) o. TULL]
(förr) kam. o. hist.
1) viss avgift som lades på varor som (för försäljning) försändes inom landet (infördes i en stad, torg- l. marknadsfördes o. d.); motsatt: vanlig tull, sjötull, gränstull. RP 9: 343 (1642). Andre Nationer (än Sverge) hafva .. långt för detta uphäfvit Landt-Tullarna. Gadd SvarVetA 48 (1765). — särsk. om dylik, i Sverge mellan åren 1622 o. 1810 existerande skatteavgift: ”lilla tullen”. CivInstr. 68 (1655). All landt-tull .. är en bevillning, hvilken samtelige rikets inbyggare böra betala, för alla inrikes varor, efter hvars och ens consumtion, och på det en likhet samtelige städer och undersåtare emellan må vinnas. PH 8: 420 (1766). Ahnlund GA 195 (1932).
2) ställe, byggnad, inkörsport o. d. där landtull uppbars. Schmedeman Just. 631 (1672). När .. bondechefen .. åkte in (till Wasa) genom landttullen på Lillkyro sidan (osv.). Topelius Fält. 1: 162 (1853).
3) om landtullvärket. Revisoren vid Landt-Tullen Petter Ludvig Baillet. DA 1771, nr 40, s. 3.
Ssgr (till 1 slutet; förr, kam. o. hist.): LANDTULL- l. LANDTULLS-BESÖKARE. (-tulls-) jfr BESÖKARE 1. PT 1758, nr 22, Bil. s. 2. —
-BETJÄNING. (-tull-) hörande till landtullvärket (anställd vid landtullkammare o. d.). Chydenius 18 (1765).
-BETJÄNT, m. (-tulls-) jfr -BETJÄNING. Henel 1729 278 (1730).
-HUS. (-tull- 1877 osv. -tulls- 1771 osv.) jfr -KAMMARE. DA 1771, nr 71, s. 4. Laurén Minn. 317 (1877).
-INSPEKTOR~102. (-tulls-) tullinspektor vid landtullvärket. ReglLandTullKamr. 17/12 1756, s. 3. —
-KAMMARE. (-tull- 1765 osv. -tulls- 1756 osv.) tullkammare för uppbärande av landtullen; dels om lokalerna, dels om institutionen. ReglLandTullKamr. 17/12 1756, s. 3. PH 8: 73 (1765; om institutionen). GT 1788, nr 2, s. 4 (om lokalerna).
-KANSLI. (-tulls-) hörande till landtullvärket. SthmHCal. 1761, s. 73.
-KONTOR. (-tulls-) jfr -KAMMARE. DA 1771, nr 62, s. 4.
-ORDNING. (-tulls-) förordning rörande landtullen. Kongl. Maj:ts Nådige Land-Tulls Och Accis-Ordning. (1756; titel).
-PASS. (-tulls-) pass utvisande att vederbörlig landtull var erlagd för en viss fora o. d. PH 6: 4301 (1756).
-STADGA, r. l. f. (-tulls-) jfr -ORDNING. PH 10: 663 (1776).
-TAXA. (-tull- 1756 osv. -tulls- 1757 osv.) SvRStBesl. 1756, s. C 2 b. —
-UPPBÖRD~02 l. ~20. (-tulls-) Fischerström 2: 354 (1780).
-VAKTMÄSTARE~0200. (-tulls-) hörande till landtullvärket (anställd vid landtullkammare o. d.). DA 1808, nr 15, s. 4.
-VISITÖR. (-tulls-) (†) = -BESÖKARE. BoupptVäxjö 1783.
-VÄRK, n. (-tull- 1789 osv. -tulls- 1756 osv.) ämbetsvärk för upptagande av landtullen. PH 6: 4237 (1756).
Spoiler title
Spoiler content