SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1940  
LIBERSPANN, m.; best. -en.
Etymologi
[ssg med SPANN, sädesmått; förra ssgsleden möjl. till lat. liber, fri (jfr LIBERISK)]
(†) viss skatteavgift som frälsebönder hade att erlägga. LReg. 29 (1602). SUFinlH 1: 193 (1602).
Spoiler title
Spoiler content