SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1940  
LITIGERA, v.; sup. -at.
Etymologi
[jfr t. litigieren; av lat. litigare, till lis (gen. litis), (rätts)tvist]
(†) tvista; föra rättegång. Forsius Fosz 364 (1621). Schmedeman Just. 1246 (1689). Ekbohrn (1904). — särsk. i uttr. litigerande sak, om tvistemål anhängiggjort vid domstol. AvvittrSthm 23/11 1661.
Spoiler title
Spoiler content