SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1940  
LITORAL lit1ωra4l l. li1-, l. -or- l. -år-, adj.; adv. -T.
Ordformer
(äv. litto-)
Etymologi
[jfr t., eng., fr. littoral; av lat. lit(t)oralis, till lit(t)us (gen. -toris), strand]
(i fackspr.) som hör till l. finnes på l. vid stranden l. kusten; strand-, kust-. Andersson (1845). Små litorale fiskar. Lilljeborg Fisk. 1: 560 (1884). Smeds Malaxb. 44 (1935).
Ssgr: LITORAL-FAUNA. zool. kust- o. strandvattnens fauna. BtRiksdP 1895, 8Hufvudtit. s. 51.
-ZON. (i fackspr.) strand- l. kustbälte. Lovén ÅrsbVetA 1843—44, s. 93.
Spoiler title
Spoiler content