SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1940  
LITION li4tsion l. lit4sion, n.; best. -et.
Ordformer
(i sht förr äv. lith-)
Etymologi
[bildat ss. nylat. motsvarighet till gr. λίϑειον, n. sg. av λίϑειος, som är av sten, till λίϑος, sten (jfr LITO-); jfr språkprovet 1818]
kem. litiums oxid; äv. om litiumkarbonat. På Herr Prof. Berzelii tillstyrkan har jag kallat det nya alkalit Lithion .., efter som detta alkali först blifvit träffadt i Stenriket. AArfvedson i VetAH 1818, s. 27.
Ssg: LITION-GLIMMER. miner. litiumhaltigt glimmer. Berzelius Blåsr. 267 (1820).
Spoiler title
Spoiler content