SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1942  
LÄSTA, v.2; p. pf. läst.
Etymologi
[fsv. lästa, motsv. ä. d. læste, isl. lesta; till LAST, sbst.1 — Jfr LAM-, LEM-LÄSTA]
(†) skada, stympa. Så red han till K. Tidrick / sade sig wara skamlig läst. Visb. 2: 126 (c. 1600). Schultze Ordb. 2547 (c. 1755).
Spoiler title
Spoiler content