SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1942  
LÄSTADIAN läs1tadia4n, äv. lästad1-, m.||ig.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Ordformer
(vanl. læ-)
Etymologi
[med avs. på bildningen jfr BOSTRÖMIAN, GUSTAVIAN m. fl.]
person som tillhör den gm L. L. Læstadius († 1861) framkallade väckelserörelsen i norra Skandinavien. TheolT 1874, s. 141. De skandinaviska læstadianernas årligen återkommande s. k. stormöte. SvD(A) 1930, nr 172, s. 7.
Avledn.: LÄSTADIANISM, r. (vanl. læ-) den av L. L. Læstadius framkallade väckelserörelsen. TheolT 1874, s. 141.
LÄSTADIANSK, adj. (vanl. læ-) TheolT 1874, s. 287.
Spoiler title
Spoiler content