SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1942  
LÄTT lät4, sbst.2, r.; best. -en.
Etymologi
[till LÄTT, adj.2]
(mindre br.) i uttr. på lätten, i fråga om fartyg: utan l. med ringa last; jfr LÄTT, adj.2 6 a. Siwertz Eld. 386 (1916). Dens. Nov. 66 (1918).
Spoiler title
Spoiler content