SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1942  
MAKRILL mak3ril2 l. (numera i sht i vissa trakter) 04 (ma`krill l. makri´ll Weste; -i´ll Dalin), m. l. r.; best. -en l. -n; pl. -ar (1Brehm III. 1: 224 (1876) osv.) l. (med huvudton på andra stavelsen) -er (Hiärne 2Anl. 93 (1702) osv.).
Ordformer
(mackerel 1619. mackrell 16401642. mackril 18861932. mackrill 16371751. makerill 1619. makreel 1640. makrel 16851857. makrell 16401702. makril 16401922. makrill c. 1635 osv.)
Etymologi
[liksom d. makrel, nor. makrell, av holl. makreel, t. makrele; jfr ffr. makerel (varav eng. mackerel), fr. maquereau; möjl. samma ord som mnl. makerele, ffr. maquerel, kopplare, kopplerska, användt på grund av att makrillen anses följa honsillen o. föra denna till hannarna]
fisk av släktet Scomber Lin., i sht arten S. scombrus Lin.; äv., i sht ss. senare led i ssgr, om andra släkten av familjen Scombridæ; äv. koll. o. ss. ämnesnamn. HovförtärSthm 1618—19 B, s. 53. Inkokt makrill. Langlet Husm. 349 (1892). Nu sågo allihop mittibland den blänkande makrillen något stort och mörkt. Lagerlöf Bannl. 322 (1918). — jfr BÄRG-, GULD-, HORS-, HÖST-, TAGG-, VÅR-MAKRILL m. fl.
Ssgr: A: MAKRILL-BÅT. (numera bl. tillf.) för makrillfiske. Björkegren 1712 (1786). Hägg Segel 102 (1935).
-DÖRJ. fisk. för makrillfiske. SDS 1899, nr 241, s. 3.
-DÖRJE. fisk. makrillfiske med dörj. Carlén Rosen 696 (1842).
-DÖRJNING. fisk. = -dörje. SvRike I. 1: 250 (1899).
-FISK. zool. fisk tillhörande familjen Scombridæ (Scomberoides); i sht i pl. ss. namn på denna familj. Nilsson Fauna 4: 3 (1852). FoFl. 1938, s. 275.
-FISKE.
-FÅNGST.
-GARN. för makrillfiske; jfr garn 2 a. Schulthess (1885). SkrGbgJub. 19: 175 (1923).
-GÄDDA. zool. fisken Scombresox saurus Wahl. (som liknar näbbgäddan); i pl. äv. ss. namn på familjen Scombresocidæ. Nilsson Fauna 4: 358 (1853).
-NÄT. jfr -garn. Dalin (1853).
-SLÄKTE(T). zool. fisksläktet Scomber Lin. SkandFisk. 128 (1840).
-STIM. (makrill- 1845 osv. makrills- 1842) jfr fisk-stim. SkandFisk. 148 (1842).
-STORM. (†) De orkanlika vindbyar, som under namn af ”makrill-stormar” äro så bekanta i Bohusläns skärgård. Carlén Köpm. 1: 433 (1860).
-STÖR, m. l. r. (makrill- 17601857. makrille- 1746) [jfr d. makrelstør, tonfisk, stör; jfr hå-, lax-störja] (†) fisken Acipenser sturio Lin., stör. Œdman Bahusl. 35 (1746). Cederström Fiskodl. 263 (1857).
-STÖRJA. [jfr -stör] (i västra Sv.) fisken Thunnus thymnus Lin., tonfisk. Linné Bref I. 8: 121 (1749). (Stuxberg o.) Floderus 3: 528 (1904).
-TÄRNA, f. l. r. (i Bohuslän) fågeln Sterna hirundo Lin., fisktärna. Holmgren Fogl. 950 (1871).
-VAD, r. l. f. (makrill- 1838 osv. makrille- 1746) fisk. för makrillfiske. Œdman Bahusl. 33 (1746).
B (†): MAKRILLE-STÖR, -VAD, se A.
C (†): MAKRILLS-STIM, se A.
Spoiler title
Spoiler content