SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1943  
MARKT, f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(mar(c)kt (-cht) 16311669. mercht 1671)
Etymologi
[av t. markt (se MARKNAD). — Jfr MARKFRU, MARKTFLÄCK, MARKTSCHREJER]
(†)
1) torg(plats), marknadsplats; marknad. Wahrurne böre på månge Marchter och Kiöpstäder bringas. Risingh KiöpH 80 (1669). Dens. LandB 93 (1671).
2) abstraktare: marknad (se d. o. 2); svårt att skilja från 3. Huadh som geffues i bethalning skall vara ij kessel- ock tackbleck (o. icke i koppar); det förderfde innte marckten för H. K. M. gåårcoppar. OxBr. 11: 455 (1631).
3) marknadspris. At H. K. M. bekommer deraf uthanlandz denn högsta marcht (för kopparen). OxBr. 11: 456 (1631).
Spoiler title
Spoiler content