SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1943  
MED, prep. o. adv. ssgr (forts.):
(I 4, 6 c) MED-VÄRKSAM~02 l. ~20. [jfr d. medvirksom] (numera knappast br.) medvärkande. Atterbom Siare 3: 559 (1844). Vannérus WundtPsyk. 436 (1896).
(I 6 c) -VÄRLD. [jfr d. medverden, t. mitwelt] (†) samtid (i konkretare bemärkelse). Tessin Bref 2: 95 (1754). Rydqvist Resa 141 (1838).
(I 6 c, 11 e) -VÄRVANDE, n. (†) medtävlan, konkurrens. Schroderus Albert. 1: 117 (1638).
(I 9) -VÄXEL. järnv. järnvägsväxel vars växeltungspetsar ligga åt samma håll som tågets färdriktning. Dagen 1898, nr 67, s. 3.
-YMKAN, -YNK(A), -YNKAN, -YNKSAM(HET), se medömkan, med-ömk(a) osv.
Spoiler title
Spoiler content