SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1944  
MELOT melω4t l. MELILOT mel1ilω4t l. me1-, r. l. m.; best. -en; pl. -er; äv. MELOTEN melω4ten, r. l. m., best. =.
Ordformer
(melilot 17511912. meliloten- i ssgr 1698 (: Meliloten blommor)1872 (: Melilotengräs). meloden 1835. melot 1894 osv. meloten 16971929. meloten- i ssgr 1698 (: Melotenfröö)1902 (: Melotente))
Etymologi
[jfr d. melilot(e), melot(e); av t. melilote, melote, av lat. melilotos (-ton, -tum), av gr. μελίλωτος (-τον), en klöverart, av μέλι, honung, o. λωτός, en klöverart (jfr LOTUS); formen meloten uppkommen ur ssgr med (den från t. lånade) formen meloten-]
bot. o. farm. växt av släktet Melilotus Tourn.; särsk. om M. officinalis (Lin.) Willd., vars blad o. torkade, starkt doftande blommor förr hade medicinsk anv. för utvärtes behandling; amur, sötväppling, honungsklöver; äv. (särsk. i uttr. vit melilot) om växten Melilotus albus Desr., bokaraklöver, jätteklöver, hampklöver; äv. ss. drog. Gul melilot. Blå melilot, Melilotus cœruleus (Lin.) Desr. Et Kar-Bad til hwilket kan tagas: .. Blomstren af .. Meloten. Hoorn Jordg. 1: 259 (1697). UtsädT 1898, s. 177. — jfr BLÅ-, STRAND-, VIT-, ÅKER-MELOT.
Ssgr: A: MELOT- l. MELILOT-BLAD. (meloten- 1765) Haartman Sjukd. 349 (1765).
-BLOMMA, r. l. f. (me(li)loten- 16981777) ApotT 1698, s. P 4 a. —
-FRÖ, n. (meloten- 16981739) ApotT 1698, s. 73. —
-GRÄS, se B.
-OLJA, r. l. f. Wiemer ÅrsbVetAReg. (1850).
-PLÅSTER. (me(li)lot- 1751 osv. me- (li)loten- 1692 osv.) [jfr t. melotenpflaster] (förr) i sht farm. plåster berett av olivolja, gult harts, gult vax o. melot (förr använt som ett uppmjukande o. fördelande medel vid vissa lindrigare inflammationer i l. närmast under huden). CollMedP 16/11 1692. Anm. Vard. förekommer i vissa trakter formen melonplåster [gm anslutning till melon]. Wåhlin LbLandth. 99 (1804). Gentz Lindgren 105 (1929).
-SYRA, r. l. f. (me(li)lot-) kem. o. farm. syra som förekommer i Melilotus officinalis Lin. Fristedt Pharm. 346 (1873).
-VÄPPLING. (me(li)lot- 17921858. meloten- 1836. melilots- 1806) (†) melot. Liljeblad Fl. 261 (1792). AHB 5: 88 (1858).
-ÖRT. (meloten- 1880) Den torkade melotenörten påstås med fördel kunna användas att bevara kläder mot mal. Uhrström Hemläk. 303 (1880).
B: MELOTEN- l. MELILOTEN-BLAD, -BLOMMA, se A.
-BLOMSTER. (†) Dahlman HushRön 2: 102 (1749).
-FRÖ, se A.
-GRÄS. (melot- 1697. me(li)-loten- 16981872) (†) melot. Roberg Beynon 217 (1697). SvTyHlex. (1851, 1872).
-KLÖVER. (†) melot. SvBot. nr 69 (1803). NF 3: 674 (1879).
-PLÅSTER, -VÄPPLING, -ÖRT, se A.
C (†): MELILOTS-VÄPPLING, se A.
Spoiler title
Spoiler content