SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1944  
-MILA ~mi2la, oböjl. adj.
Etymologi
[till MIL, sbst.1]
ss. senare ssgsled, för att beteckna att ngt är l. sträcker sig över l. räcker osv. så l. så många mil; jfr FEM-, HALV-, HUNDRA-, MÅNG-, SJU-, TUSEN-MILA m. fl.
Spoiler title
Spoiler content