SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1944  
MINUT minɯ4t, sbst.3
Etymologi
[jfr it. al minuto, span. en menudo; till lat. minutus (se MINUT, sbst.1)]
handel. i uttr. i minut, förr ngn gg äv. vid minut, i smått, i små partier, i detalj (se d. o. 1 a); i styck, styckevis; motsatt: i gross, i parti. Handla, köpa, sälja i minut. (I Holland, Preussen osv.) handla dee i gross .., men intet i minut och hökrerij. RP 6: 533 (1636). Stiernman Com. 3: 400 (1666: widh minut). Ej må någor annar än Borgare idka handtvärk .. eller sälja sina vahror i minut. HB 4: 2 (Lag 1734). Kostade strömmingen sexti öre kilot i minut inne i stan fick tjuröfiskarna inte mera än tio öre parti. Hellström Storm 257 (1935). — särsk. (†) i utvidgad anv.: i smått, i mindre skala. (Herrefolks och prästers) seder efterapas i minut af sämre folk. Livin Kyrk. 118 (1781).
Ssgr (handel.): A: MINUT-AFFÄR. abstr. o. konkret. SvD(A) 1918, nr 9, s. 3.
-BOD. (†) jfr -affär. Linné Vg. 125 (1747). GT 1788, nr 86, s. 4.
-FÖRSÄLJNING. försäljning i minut; motsatt: partiförsäljning. Oelreich 767 (1756).
-HANDEL. handel med försäljning i minut, detaljhandel, kramhandel; motsatt: grosshandel, partihandel. Stiernman Com. 5: 304 (1692). Sommarin EkonL 1: 185 (1915).
Ssgr: minuthandels-expedit. (numera knappast br.) Så .. bildade man .. ”Minuthandelsexpediternas förbund” .. och skedde detta 1860 på den 1 april. NDAVL 1910, nr 88, s. 3.
-HANDLANDE. minuthandlare. Schauman o. Christierson Gide 213 (1897).
-HANDLARE. [jfr t. minuthändler] motsatt: grosshandlare. Sverges minuthandlares riksförbund, stiftat 1908. PH 3: 1749 (1741).
-KÄLLARE. (†) källare (se d. o. 2) där utminutering av brännvin o. d. bedrives; jfr gross-källare. Hülphers Dal. 521 (1762). DA 1808, nr 30, Bih. s. 2. —
-PRIS, n. minuthandelspris; motsatt: partipris. Järta 1: 141 (1816).
-VIS, adv.2 (adv.1 se sp. 1051). (minut- 1731 osv. minute- 1663) i minut, i detalj (se d. o. 1 a). Doctor Erichs bokhållare, som sällier allahanda slags wahrur minutewijss. Löfgren TenngjH I. 1: 224 (cit. fr. 1663). särsk. (†) i utvidgad anv.: i smått, i små summor; i detalj (se d. o. 2 b). Barr Broman 25 (i handl. fr. 1731). Huru .. (medlen) minutvjs blifvit disponerade, det behöfver man ej at veta. HSH 37: 354 (1731).
B (†): MINUTE-VIS, se A.
Spoiler title
Spoiler content