SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1944  
MISSE, sbst.2; äv. MISS, sbst.4
Ordformer
(miss 1755. misse 17471781. misse- (i ssg) 1853 (: Missebröd))
Etymologi
[avledn. av MOSSA; jfr MISSNE, MÄSS, MÄSSJA, MÄSSNE]
(†) växten Calla palustris Lin., missne. Misse eller Calla (Flor. 744), växte i alla kärr på Tifveden, tjänlig til bröd i nödfall. Linné Vg. 15 (1747). PhysSH 175 (1781).
Ssgr (†): MISSE-BRÖD. jfr missne-bröd. Linné Ungd. 2: 241 (1734). Dalin (1853).
-ROT. (roten av) missne. Rothof 318 (1762). HushJourn. 1781, juli s. 22.
Spoiler title
Spoiler content