SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1946  
NARDUS nar4dus, äv. na4r-, r. l. m. ((†) n. Joh. 12: 3 (NT 1526), Cavallin Herdam. 3: 323 (i handl. fr. 1697)); best. -en; förr äv. NARD, r. l. m.
Ordformer
(nard 16711815. nardus 1526 osv.)
Etymologi
[fsv. nardus; jfr d. nardus l. narde, got. nardus, t. narde, eng. nard; av lat. nardus, av gr. νάρδος, namn på vissa välluktande växter; av persiskt urspr.]
1) (numera bl. mera tillf.) om (i sht orientaliska) växter av vilkas rötter l. rotstockar nardus (i bet. 2) erhölls; äv. koll.; förr äv. i uttr. älskogsamma vilde nardus, Valeriana officinalis Lin., vänderot; indisk nardus, Nardostachys jatamansi DC.; keltisk nardus, Valeriana celtica Lin. HögaV 4: 14 (Bib. 1541; äv. i Bib. 1917; möjl. till 2). Elskogsamma wilde nardus. 2LinkBiblH 4: 83 (c. 1550). En .. Lustegård, hwar vthi liufligha krydder, roser, .. fioler, nardus, etc. wäxa. Phrygius HimLif. 50 (1615). Franckenius Spec. D 2 b (1638). Hillman SpNov. 49 (1896). — jfr BÄRG-, SPIK-NARDUS.
2) (numera nästan bl. i högre stil, i sht i bibliskt språk) om olika (vanl. välluktande) droger av rotstockar o. rötter av vissa växter; äv. om salva l. olja tillsatt med dylik drog; äv. i uttr. äkta, äv. indisk nardus, särsk. om drog av Nardostachys jatamansi DC. Smörielse aff kostelighit oförfalskat nardus. Joh. 12: 3 (NT 1526; Bib. 1917: äkta). Lucidor (SVS) 150 (1671). Fristedt Pharm. 37 (1873: indisk). Ps. 1937, 72: 2 (i bild). — särsk. (i sht i vitter stil) bildl. (Hos Kristus) skal min kropp min själ mitt lif / En lifsens nardus smaka. Rutström SionNSång. 94 (c. 1750). SvD(A) 1932, nr 179, s. 6.
Ssgr (till 2): NARDUS-DOFT. (i sht i vitter stil) Wallin Vitt. 2: 217 (1806).
-DOFTANDE, p. adj. (i sht i vitter stil) Berndtson (1880).
-OLJA, r. l. f. (i sht om ä. förh.) flyktig olja erhållen av nardus; äv.: olja tillsatt med nardus. BOlavi 120 b (1578). Jönsson Gagnv. 306 (1910).
-SALVA, r. l. f. (om ä. förh.) salva tillsatt med nardus. Bælter JesuH 5: 695 (1759). 3NF 14: 722 (1931).
-SMÖRJELSE. (enst.) smörjelse tillsatt med nardus. Mark. 14: 3 (NT 1526; Bib. 1917: smörjelse av dyrbar äkta nardus).
-VATTEN. (†) = -olja. Muræus Arndt 4: 45 (1648). Lind (1749).
-ÅNGA, r. l. f. (i vitter stil) jfr -doft. Phosph. 1811, s. 554. Stagnelius (SVS) 2: 34 (c. 1820).
Spoiler title
Spoiler content