SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1947  
NIONDE ni3onde2 l. 320, räkneord.
Ordformer
(niendhe 1550. nijnde 16781712. nionde (-ij-, -iy-, -y-, -yi-, -dhe) 1526 osv.)
Etymologi
[fsv. nionde, niunde; jfr d. niende, isl. níundi, got. niunda, fht. niunto, t. neunte, feng. niȝoða, eng. ninth; till NIO]
ordningstal till NIO; ofta skrivet 9:e, förr äv. IX:de, vid dateringar o. vid angivande av regenters ordningsnummer vanl. 9 resp. IX. Vart nionde år. Den 9 (nionde) januari. Den 9 (nionde) fyller han år. I dag är det den nionde. Den femte i nionde (dvs. i september). Lund den 9. 9. 1946. Karl IX dog 1611. J nyionde thiman ropadhe Jesus medh högha röst säyandes (osv.). Mark. 15: 34 (NT 1526). Caroli thänn nijondes dödelige affgångh. Schück VittA 1: 35 (i handl. fr. 1617). Academien skal årligen fira thes högtid uppå then Store Gustaf Adolphs Födelse dag, then Nionde dagen i December månad. 1SAH 1: 29 (1786). Karl IX:s sista år fördystrades af sjuklighet. Odhner LbFädH 81 (1870). Nionde huvudtiteln slutar på 22 miljoner kronor. Kuylenstierna Statsmaskin. 38 (1926). — jfr FEMTIO-, HALV-NIONDE m. fl. — särsk.
a) (†) i sådana uttr. som nionde och tjugonde, trettionde osv., tjugunionde osv. Vthi niyonde och tretiyonde årena. 2Kon. 15: 17 (Bib. 1541). Then niendhe och tiugendhe Marszi. Rääf Ydre 1: 297 (i handl. fr. 1550).
b) substantiverat i n. sg. med föregående best. art., i uttr. för, förr äv. till det nionde, vid uppräkning av flera moment i en framställning. Til thet Nyonde. Berchelt PestOrs. B 1 b (1589). Sahlstedt (1773: För). Murberg FörslSAOB (1793: till).
c) (†) framför ett sbst. i sg. best., närmande sig bet. av ett grundtal: ända till nio. Af Apor .. skal wara nijnde slaget. Runius (SVS) 1: 232 (1712).
d) (i vissa trakter) i uttr. nionde nej, absolut nej, oåterkalleligt nej. Högberg Vred. 1: 30 (1906). Nej och nionde nej! SvD(A) 1920, nr 189, s. 7.
Ssgr: NIONDE-, framför ssgsled med begynnande d- äv. NION-DAG. (nion- 1922. nionde- 1883) (i vissa trakter) om den nionde dagen i julhelgen (dvs. den 2 januari); äv. i uttr. nion(de)-dag jul. AntT VII. 2: 34 (1883; fr. Smål.). Så gick jag till min broder niondag jul. Reutersvärd Minn. 43 (1922).
-DEL. (nion- 1793 osv. nionde- 1750 osv.) Palmquist Räkn. 66 (1750). Åtta niondedels Riksdaler. Murberg FörslSAOB (1793). Steffen Lönarb. 70 (1900).
-HUNDRADE. ränk. (†) ss. ordningstal: niohundrade. Thet Nijondehundrade Åhrtalet efter Christi börd. Kyrkol. 2 b (1686).
Spoiler title
Spoiler content