SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1947  
NIP ni4p, sbst. oböjl.
Ordformer
(nip 1887 (: niptid) osv. nipp- 1881 (: nippfloderna)1925 (: nippflod))
Etymologi
[jfr (ä.) d. nip, t. nipp- (i ssgr; se nedan); av eng. neap, sbst. o. adj.]
(i fackspr.) tidvattensfenomen som inträder vid halvmåne, då solen o. månen motvärka varandra, varigm äbb o. flod blir mindre framträdande; i l. elliptiskt för ssgr. Carell o. Edelstam 200 (1916).
Ssgr (i fackspr.): NIP-FLOD. [jfr d. nipflod, t. nippflut, ä. eng. neap flood] jfr flod, sbst.3 2. Kruhs Jordkl. 1: 108 (1881).
-TID. [jfr d. niptid, t. nippzeit, eng. neap tide] = -flod. Konow (1887). VFl. 1922, s. 123.
-ÄBB. (-ebb) Fennia LIII. 1: 35 (1930).
Spoiler title
Spoiler content