SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1947  
NOLLE nol3e2, sbst.2, m. l. r.; best. -en; pl. -ar (SkandFisk. 196 (1846)) l. -er (Malm, Stuxberg).
Ordformer
(äv. nå-)
Etymologi
[snarast sammanhörande med nor. dial. nulle, null, liten rulle, litet bylte (jfr nor. dial. nullen, trubbig, rund); jfr KNULLE (o. KNOLL); med avs. på bet. jfr äv. MÖRT]
(i vissa trakter, bygdemålsfärgat, numera mindre br.) om unge av gråsej. Nilsson BerFiskBohusL 20 (1828). Malm Fauna 488 (1877). Stuxberg Fisk. 382 (1895).
Spoiler title