SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1947  
NOLLISSIMO nolis4imω l. -mo l. -må, äv. 0302, förr äv. NULLISSIMO, n. l. r.; best. -ot l. -on.
Ordformer
(noll- 18831933. null- 18381847)
Etymologi
[jfr dan. o. t. nullissimo; sannol. bildat (efter GRANDISSIMO) till it. nullo, ingen (jfr NOLL, sbst.1)]
(numera knappast br.) spelt. spelsätt (bud) i vissa kortspel varvid spelaren skall undvika att ta stick; noll(e). HbiblSällsk. 1: 12 (1838; i lomber). Lindskog Spelb. 124 (1847; i boston). Hagdahl Fråga 292 (1883; i preferens). Östergren 4: 871 (1933). Anm. Förr användes i samma bet. stundom äv. (den liksom d. nolo trol. efter SOLO ombildade) formen NOLO. 2NF (1913).
Spoiler title
Spoiler content