SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1947  
NOLLIG, adj.; adv. -T (Weste (1807)).
Etymologi
[av ovisst urspr.; möjl. uppkommet ss. variation av sådana ord som FJOLLIG, FNOSKIG, sv. dial. jollig, joskig o. d. (jfr NOSKIG, JOLTIG, NOLTIG), l. parallellbildning (utgående från ett ljudhärmande ord) till sv. dial. jollig (jfr JOLLA, v.1); stundom anslutet till NOLL, sbst.2, NOLLA, sbst.2]
(†) fjollig, narraktig, stollig; äv.: tokrolig, löjlig, lustig; äv.: banal, intetsägande. (Sv.) Nollig .. (fr.) Gaillard. Nordforss (1805; vulg.). Han har aldrig haft tårar för annat än abstractioner, i synnerhet för platta och nolliga. CJLAlmqvist (1841) i 2Saml. 12: 89. Hvad menar ni, gamla nolliga Jeana? Dens. Ekols. 1: 316 (1847).
Avledn.: NOLLIGHET, r. l. f. (†) Nordforss (1805; vulg.).
Spoiler title
Spoiler content