SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1947  
NORRT, adv.
Ordformer
(norrt c. 1600. nort c. 1600)
Etymologi
[till NORR l. NORD; jfr sv. dial. (Värml.) nort, norr ut, östsv. dial. nort, nordligt (båda med ω-ljud)]
(†) norr ut; i norr. Ölet näret förs södhert så surnaret(,) näret förs norrt så bliveret bättre. Bureus Suml. 66 (c. 1600). Nilus böriar södert .. lychtas nort. Därs. 616 a (hskr.).
Spoiler title
Spoiler content