SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1947  
NORRÖN nor3ø2n, adj., äv. (numera föga br.) NORRÖNA nor3ø2na, adj. oböjl.
Ordformer
(norräna 1825 (sg. obest.)1893 (sg. best.). norräna- (i ssgr) 1819 (: norräna-målet)1880 (: norränamålets). norrön 1909 osv. norröna (-œ-), sg. obest. 1842 (: Norrœna tunga)1926 (: norröna tunga). norröna, sg. best. 1868 osv. norröna- (i ssgr) 1849 (: norrönaspråket)1931 (: Norrönaspråket))
Etymologi
[fsv. noren, norän (av ett ä. norøn), motsv. ä. d. noræn, dan. o. nor. norrøn; av isl. norrǿnn, nordlig, norsk, av norðrǿnn, nordlig, till norðr, sbst. o. adv. (se NORD); jfr fht. nordrōni, nordlig, feng. norþerne, nordlig, eng. northern. Formen norröna ss. oböjl. adj. återgår på det isl. adjektivets form i nom. f. sg. best.]
(numera nästan bl. i vitter stil) eg.: nordisk; som utgör resp. är avfattad på l. hänför sig till osv. det språk som talades i Norge o. därifrån koloniserade områden under vikingatiden o. den ä. medeltiden, förr uppfattat ss. identiskt med det före språksplittringen förefintliga gemensamma språket i norden; fornvästnordisk; särsk. i uttr. norröna språket, stundom norröna tunga. Tegnér (WB) 5: 426 (1825). (Uppfattningen) att Norröna språket öfver allt i Sverige talades år 1000. Rydqvist SSL 4: 183 (1868). Ett qväde, affattadt på norröna tunga. AntT XII. 1: 158 (1891). Den norröna diktningen. Budk(Brage) 1929, 1: 17.
Ssgr (numera nästan bl. i vitter stil; äv. anslutna till norröna, sbst.): NORRÖNA-LITTERATUR(EN). Munch FsvFnoSpr. XIII (1849).
-MÅL(ET). = -språk(et). Svea 2: 26 (1819). Från folkets läppar klingar norränamålets jern. Wirsén NDikt. 165 (1880).
-SPRÅK(ET). Munch FsvFnoSpr. V (1849). NF (1887).
-TUNGA. (numera knappast br.) = -språk(et). Tegnér (WB) 9: 17 (1840). Munch FsvFnoSpr. XI (1849).
Avledn.: NORRÖNA, förr äv. NORRÄNA, r. l. f. (-öna (-œna) 18491906. -äna 18121850) [av isl. norrøna] (numera nästan bl. i poesi l. vitter stil) ”norröna språket” (fornvästnordiska, fornnorska, isländska). Polyfem V. 46: 4 (1812). Strindberg NSvÖ 1: 67 (1906).
Spoiler title
Spoiler content